زنگ زدن آلمان افغانستان آمار گمرک اخبار اقتصادی

زنگ زدن: آلمان افغانستان آمار گمرک اخبار اقتصادی صادرات به آلمان صادرات مدادرنگی

گت بلاگز بازار خودرو تولید ماشین زیاد کردن یافت

به گزارش ایسنا، در این مدت تولید انواع ماشین از ۱۱۱ هزار و ۵۶۲ هزار دستگاه در مهر ماه سال گذشته به ۱۳۷ هزار و ۷۵۸ دستگاه زیاد کردن یافت.

تولید ماشین زیاد کردن یافت

تولید ماشین زیاد کردن یافت

عبارات مهم : انواع

مهر ماه امسال تولید انواع ماشین به طور میانگین ۲۳.۵ درصد زیاد کردن یافت.

به گزارش ایسنا، در این مدت تولید انواع ماشین از ۱۱۱ هزار و ۵۶۲ هزار دستگاه در مهر ماه سال گذشته به ۱۳۷ هزار و ۷۵۸ دستگاه زیاد کردن یافت.

تولید ماشین زیاد کردن یافت

مهر ماه امسال تولید انواع سواری با رشد ۲۳.۸ درصدی همراه بوده و از ۱۰۳ هزار و ۹۵۵ دستگاه در مهر ماه ۱۳۹۵ به ۱۲۸ هزار و ۶۹۸ دستگاه رسید.

تولید انواع ون نیز ۲۴۵.۵ درصد رشد داشته و از ۱۱ دستگاه در مهر ماه سال گذشته به ۳۸ دستگاه زیاد کردن یافت.

به گزارش ایسنا، در این مدت تولید انواع ماشین از ۱۱۱ هزار و ۵۶۲ هزار دستگاه در مهر ماه سال گذشته به ۱۳۷ هزار و ۷۵۸ دستگاه زیاد کردن یافت.

در این مدت تولید انواع وانت نیز صعودی بوده و با زیاد کردن ۱۶.۲ درصدی از ۶۴۴۵ دستگاه در مهر ماه ۱۳۹۵ به ۷۴۹۲ دستگاه رسید.

تولید انواع مینی بوس و میدل باس نیز ۱.۴ درصد زیاد کردن یافته و از ۷۳ دستگاه در مهر ماه سال گذشته به ۷۴ دستگاه زیاد کردن یافت.

مهر ماه امسال تولید انواع اتوبوس نیز با رشد ۱۰۹.۵ درصدی همراه بوده و از ۸۴ دستگاه در مهر ماه ۱۳۹۵ به ۱۷۶ دستگاه رسید.

تولید ماشین زیاد کردن یافت

تولید انواع کامیونت، کامیون و کشنده نیز ۲۸.۸ درصد رشد داشته و از ۹۹۴ دستگاه در مهر ماه سال گذشته به ۱۲۸۰ دستگاه زیاد کردن یافت.

واژه های کلیدی: انواع | ماشین | همراه | دستگاه | بازار خودرو

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs