زنگ زدن آلمان افغانستان آمار گمرک اخبار اقتصادی

زنگ زدن: آلمان افغانستان آمار گمرک اخبار اقتصادی صادرات به آلمان صادرات مدادرنگی

گت بلاگز اقتصادی آلمان و اندونزی خریداران مدادرنگی کشور عزیزمان ایران

طبق آمار انتشار یافته به وسیله گمرک در 11 ماه منتهی به بهمن ماه سال 95 بیش از 26 تن مداد و مدادرنگی، از کشور صادر شده است هست.

آلمان و اندونزی خریداران مدادرنگی کشور عزیزمان ایران

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان، طبق آمار انتشار یافته به وسیله گمرک در 11 ماه منتهی به بهمن ماه سال 95 بیش از 26 تن مداد و مدادرنگی، از کشور صادر شده است است.

عبارات مهم : آلمان
ارزش دلاری این میزان صادرات 116729 و ارزش ریالی آن 3614540407 بوده است.

ماه

کشورطرف معامله

وزن(ک.گ)

آلمان و اندونزی خریداران مدادرنگی کشور عزیزمان ایران

ارزش ریالی

ارزش دلاری

1

آلمان

طبق آمار انتشار یافته به وسیله گمرک در 11 ماه منتهی به بهمن ماه سال 95 بیش از 26 تن مداد و مدادرنگی، از کشور صادر شده است هست.

8572

1308074000

43206

1

افغانستان

1280

آلمان و اندونزی خریداران مدادرنگی کشور عزیزمان ایران

1089860

36

2

افغانستان

طبق آمار انتشار یافته به وسیله گمرک در 11 ماه منتهی به بهمن ماه سال 95 بیش از 26 تن مداد و مدادرنگی، از کشور صادر شده است هست.

290

242368

8

3

آلمان و اندونزی خریداران مدادرنگی کشور عزیزمان ایران

افغانستان

705

637770

21

3

امارات متحده عربي

280

92322720

3024

6

افغانستان

5651

88592274

2826

7

اندونزي

9340

2123581415

67608

انتهای پیام/

واژه های کلیدی: آلمان | افغانستان | آمار گمرک | اخبار اقتصادی | صادرات به آلمان | صادرات مدادرنگی |

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs