زنگ زدن آلمان افغانستان آمار گمرک اخبار اقتصادی

زنگ زدن: آلمان افغانستان آمار گمرک اخبار اقتصادی صادرات به آلمان صادرات مدادرنگی

گت بلاگز اخبار پزشکی زمان ایست قلبی بر احتمال زنده ماندن تاثیر دارد

مطالعه تازه نشان می دهد احتمال زنده ماندن در افراد دچار ایست قلبی که در بیمارستان هستند زیاد کردن می یابد. 

زمان ایست قلبی بر احتمال زنده ماندن تاثیر دارد

زمان ایست قلبی بر احتمال زنده ماندن تاثیر دارد

عبارات مهم : پزشکی

مطالعه تازه نشان می دهد احتمال زنده ماندن در افراد دچار ایست قلبی که در بیمارستان هستند زیاد کردن می یابد.

به گزارش مهر، به گفته محققان دانشگاه کاردیولوژی آمریکا اگر ایست قلبی شب یا در تعطیلات آخر هفته اتفاق بیفتد، احتمال فوت به مراتب زیاد از زمانی است که در طول روزهای هفته رخ دهد.

زمان ایست قلبی بر احتمال زنده ماندن تاثیر دارد

طبق نتیجه های این مطالعه، احتمال زنده ماندن ناشی از ایست قلبی در وقت استراحت شب در مقایسه با وقوع ایست قلبی در طول روز ۴ درصد کمتر است.

ایست قلبی یا آرست قلب در پزشکی، بصورت توقف گردش خون آشنا می شود. در این حالت عضلهٔ قلب هیچ گونه انقباضی نداشته و قلب هیچ خروجی و جریان خونی ندارد. ایست قلبی با «حمله قلبی» یا اختلال خونرسانی به قلب، تفاوت دارد هرچند ممکن است ایست قلبی در اثر یک حمله قلبی نیز اتفاق بیافتد.

مطالعه تازه نشان می دهد احتمال زنده ماندن در افراد دچار ایست قلبی که در بیمارستان هستند زیاد کردن می یابد. 

یافته های مطالعه تازه براساس آنالیز داده های بیش از ۱۵۱ هزار فرد بزرگسال دچار ایست قلبی بوده که بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴ در بیمارستانی در ایالات متحده خوابیدن بوده اند.

یوچنا اوفوما، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «حدود ۵۰ درصد از ایست قلبی در بیمارستان در طول وقت استراحت بیمار در شب اتفاق می افتد.»

به گفته محققان، در صورت اصلاح احتمال زنده ماندن فرد دچار ایست قلبی که در طول استراحت شبانه روی می دهد، این اوضاع می تواند بر شمار بیماران زنده مانده تاثیر گذارد.

زمان ایست قلبی بر احتمال زنده ماندن تاثیر دارد

واژه های کلیدی: پزشکی | محققان | مطالعه | استراحت | بیمارستان | تاثیر گذار | زنده ماندن | بیمارستان | ایالات متحده

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs