زنگ زدن آلمان افغانستان آمار گمرک اخبار اقتصادی

زنگ زدن: آلمان افغانستان آمار گمرک اخبار اقتصادی صادرات به آلمان صادرات مدادرنگی

گت بلاگز اخبار پزشکی داروهای صرع به استخوان های کودکان آسیب می رساند

یافته های تازه نشان می دهد کودکان و نوجوانانی که داروهای ضدصرع مصرف می کنند در معرض ریسک بالای شکستگی استخوان قرار دارند.

داروهای صرع به استخوان های کودکان آسیب می رساند

داروهای صرع به استخوان های کودکان آسیب می رساند

عبارات مهم : سلامت

یافته های تازه نشان می دهد کودکان و نوجوانانی که داروهای ضدصرع مصرف می کنند در معرض ریسک بالای شکستگی استخوان قرار دارند.

به گزارش مهر، تحقیق همچنان نشان داده است که داروهای ضدصرع ممکن است موجب کم کردن در تراکم استخوان و نیروی عضلانی اندام تحتانی شود.

داروهای صرع به استخوان های کودکان آسیب می رساند

در این مطالعه، محققان ۲۳ فرد ۵ تا ۱۸ ساله را بررسی کردند. از آنها خواسته شد به مدت حداقل ۱۲ ماه داروهای ضدصرع مصرف کنند. هر یک از این افراد با خواهر یا برادر، یا قُل دیگر خود مقایسه شدند.

محققان تاکید می کنند: «این نتیجه های باید در یک بررسی بزرگتر و طولی بررسی شود که ارتباط بین اثرات داروهای ضد صرع و پیامدهای ناگوار آن بر اسکلت در حال رشد به مرور وقت تایید شود.»

یافته های تازه نشان می دهد کودکان و نوجوانانی که داروهای ضدصرع مصرف می کنند در معرض ریسک بالای شکستگی استخوان قرار دارند.

یافته های این مطالعه نشان می دهد نیاز به بررسی زیاد پرسشها مربوط به سلامت استخوان در بیماران جوان مصرف کننده داروهای ضد صرع وجود دارد.

در تحقیق دیگری که سال گذشته انجام شده است بود کارشناسان دریافتند که افراد مبتلا به صرع هفت برابر زیاد احتمال دارد که تبعیض ناشی از پرسشها سلامت را تجربه کنند. این ریسک در بیماران مبتلا به سایر پرسشها مزمن سلامت نظیر دیابت، آسم و میگرن زیاد است.

تحقیقات همچنین نشان می دهد افراد مبتلا به صرع در معرض ریسک بالای مبتلا شدن به افسردگی و اختلالات اضطراب هستند.

داروهای صرع به استخوان های کودکان آسیب می رساند

واژه های کلیدی: سلامت | محققان | کودکان | استخوان | مبتلا شدن | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs