زنگ زدن آلمان افغانستان آمار گمرک اخبار اقتصادی

زنگ زدن: آلمان افغانستان آمار گمرک اخبار اقتصادی صادرات به آلمان صادرات مدادرنگی

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات متوقف نمی‌شویم ، واکنش‌های همراه با تمسخر شفرها به خرابی اتوبوس استقلال

به گزارش خبرآنلاین؛ اتوبوس استقلال در مسیر فرودگاه امام خراب شد و کاروان این تیم به شکلی تلخ ناچار به عوض کردن اتوبوسش شد. بعد از این اتفاق شفر پدر در اینستاگرا

متوقف نمی‌شویم ، واکنش‌های همراه با تمسخر شفرها به خرابی اتوبوس استقلال

تصویر العمل هایی همراه با تمسخر شفرها به خرابی اتوبوس استقلال/متوقف نمی شویم

عبارات مهم : تصویر

اینستاگرام های شفرهای استقلال به خرابی اتوبوس این تیم تصویر العمل نشان داد.

به گزارش خبرآنلاین؛ اتوبوس استقلال در مسیر فرودگاه امام خراب شد و کاروان این تیم به شکلی تلخ ناچار به عوض کردن اتوبوسش شد. بعد از این اتفاق شفر پدر در اینستاگرامش از مسئله پیش آمده نوشت، از هواداران تقدیر کرد و نوشت هیچ چیز باعث توقف ارزش نمی شود. ساشا دستیار و فرزند سرمربی تیم پستی طعنه آمیزتر گذاشته و انتقاد کرده از شرایط تیم. اینکه رقبای ارزش با جت اختصاصی می روند ولی این تیم حتی اتوبوس سالم اختصاصی و راننده اختصاصی ندارند. او از هشتگ سفر احمقانه استفاده کرده ولی نوشته با همه این پرسشها آنها متوقف نمی شوند.

واژه های کلیدی: تصویر | همراه | اتوبوس | اتوبوس | استقلال | استقلال | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs