زنگ زدن آلمان افغانستان آمار گمرک اخبار اقتصادی

زنگ زدن: آلمان افغانستان آمار گمرک اخبار اقتصادی صادرات به آلمان صادرات مدادرنگی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی تذکر به وزیر اقتصاد راجع به موسسه اعتباری کاسپین

«عدم اعمال مدیریت صحیح در ساماندهی تعاونی های اعتباری مخصوصا تعاونی اعتباری فرشتگان و موسسه اعتباری کاسپین» از جمله تذکرات کتبی امروز نمایندگان به مسئولان اجرای

تذکر به وزیر اقتصاد راجع به موسسه اعتباری کاسپین

تذکر به وزیر اقتصاد راجع به موسسه اعتباری کاسپین

عبارات مهم : اقتصاد

«عدم اعمال مدیریت صحیح در ساماندهی تعاونی های اعتباری مخصوصا تعاونی اعتباری فرشتگان و موسسه اعتباری کاسپین» از جمله تذکرات کتبی امروز نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور بود.

به گزارش ایسنا، تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولین اجرایی کشور که از سوی رنجبرزاده عضو هیئت رئیسه مجلس در جلسه علنی صبح امروز(سه شنبه) مجلس قرائت شد به شرح زیر است:

تذکر به وزیر اقتصاد راجع به موسسه اعتباری کاسپین

نورمحمد تربتی نژاد نماینده گرگان به وزیر اقتصاد: علت عدم اعمال مدیریت صحیح در ساماندهی تعاونی های اعتباری مخصوصا تعاونی اعتباری فرشتگان و موسسه اعتباری کاسپین و تسامح در ایجاد خط اعتباری و نقدینگی کافی و مناسب جهت پرداخت مطالبات سپرده گذاران تعاونی فرشتگان و ایجاد پرسشها فراوان جهت سایر تعاونی ها از جمله تعاونی اعتباری امید جلین.

مجید کیانپور نماینده دورود و ازنا به وزیر اقتصاد: پاسخگویی و حل مسئله سپرده گذاران موسسه مالی توسعه و آرزوی بزرگ در استان لرستان.

«عدم اعمال مدیریت صحیح در ساماندهی تعاونی های اعتباری مخصوصا تعاونی اعتباری فرشتگان و موسسه اعتباری کاسپین» از جمله تذکرات کتبی امروز نمایندگان به مسئولان اجرای

روح الله حضرت پور و نادر قاضی پور نمایندگان ارومیه به وزیر اقتصاد: تسریع در ارائه نقشه منطقه خاص اقتصادی ارومیه به استناد تبصره ماده 23 قانون برنامه ششم

واژه های کلیدی: اقتصاد | اقتصادی | وزیر اقتصاد | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs